Proiect POR 2.2

Derulare proiect „Construire hala productie mobilier”

KETOR DESIGN S.R.L., cu sediul în Municipiul Targoviste, str. Moldovei, nr. 14, bloc 58, scara D, ap. 66, judet Dambovita, deruleaza proiectul „Construire hala productie mobilier”, in baza contractului de finantare nr. 2232/29.05.2018, cod SMIS 112323, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Organismul Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia.

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea economica durabila si cresterea competitivitatii societatii KETOR DESIGN S.R.L. prin diversificarea productiei in domeniul Fabricarii de mobila pentru bucatarii, domeniu identificat în Strategia Nationala de Competitivitate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Consolidarea și dezvoltarea durabila a sectorului productiv al societatii prin construire hala pentru productie mobilier și dotare cu active necesare pentru desfasurarea de activitati in domeniul Fabricarii de mobila pentru bucatarii.
  2. Realizarea proiectului de investitii prin valorificarea oportunitatii de accesare finantare din fonduri europene in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, apelul de proiecte POR/102/2/2.
  3. Obtinerea unui avantaj competitiv prin implementarea proceselor de certificare si participarea la targ international de profil, in calitate de expozant.

Valoarea  totala a proiectului este de 5.689.131,45 lei, asistenta financiara nerambursabila este de 3.438.077,42 lei din care 2.922.365,81 lei reprezinta contributia din FEDR.

Proiectul se implementeaza in Municipiul Targoviste, Strada Plantelor nr. 2, Judet Dambovita, in perioada 01.12.2016 – 30.09.2020.

 

 

Aici descarcati documentatia tehnica (inclusiv listele de cantitati) aferenta procedurii de atribuire a contractului de lucrari


Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati
www.fonduri-ue.ro


Investim in viitorul tau!

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
prin Programul Operational Regional 2014 – 2020

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.